El Espíritu de Schönau (cast/cat/en/eus/fr/gal)

 
00:00

Documental en el qual es mostra l'inici de la cooperativa EWS que produeix i comercialitza electricitat d'origen renovable. Aquesta iniciativa ciutadana neix a la població alemanya de Schönau com a reacció a l'accident nuclear de Txernòbil i amb la clara vocació de canviar el sistema elèctric alemany cap a un sistema basat en les energies renovables i en la participació ciutadana.

Aquesta iniciativa té molts punts en comú amb la cooperativa Som Energia http://www.somenergia.coop/ca/

--

Documental en el que se nos muestra el inicio de la cooperativa EWS que produce y comercializa electricidad de origen renovable. Esta iniciativa ciudadana nació en la población alemana de Schönau como reacción al accidente nuclear de Chernobyl y con la clara vocación de cambiar el sistema eléctrico alemán hacia un sistema basado en las energías renovables y la participación ciudadana.

Esta iniciativa tiene muchos puntos en común con la cooperativa Som Energia http://www.somenergia.coop

#Publicaciones: